Indhold

Forældresamarbejdet


Vi lægger stor vægt på gensidig respekt og tillid. Vores samarbejde er præget af ligeværdig og åben dialog med jer forældre. Det er vigtigt for jeres børn, at der er en god dialog mellem pædagog og forældre. Det er jer forældre der kender jeres børn bedst og derfor er den gode dialog af afgørende betydning i forhold til barnets trivsel og udvikling. 

Den daglige kontakt er en vigtig del af vores samarbejde og vi gør meget ud af at komme omkring jer forældre i løbet af ugen. Skulle der være noget I har brug for at drøfte med os er vi altid til rådighed og lydhøre overfor det I har på hjertet. Ligeledes kommer vi til jer, hvis vi har noget på hjertet.   

I løbet af barnets tid i institutionen får I tilbudt forældresamtaler omkring barnets udvikling og trivsel. Se mere i vores velkomstfolder for nye forældre, her kan i ligeledes læse praktiske beskeder.

Du kan læse om vores retnigslinjer for  forældresamarbejde i vuggestuer og børnehaver her (pdf)