Præsentation af afdeling

Præsentation af afdeling


Egeknoppen er en afdeling i område Bramming, som har i alt 5 afdelinger. I Bramming området er der ansat 1 områdeleder og en pædagogisk leder i hvert afdeling/hus. Den pædagogiske leder har det daglige ansvar for den enkelte afdeling.

I området er der 1 bestyrelse der varetager områdets interesser sammen med områdelederen, forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter fra hele området. Der er valg til bestyrelse hvert år i april/maj.